Knooppunt Joure

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente De Friese Meren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. Wat we gaan doen? De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt. Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, werken we in een gezamenlijke organisatie. Zo komen we slagvaardig tot andere én betere oplossingen.

De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen. 

Nieuwsberichten

20 oktober 2014

Nieuwsbrief Knooppunt Joure

Er is een nieuwe editie van de nieuwsbrief uit.

Lees meer

23 september 2014

Start werkzaamheden gasleidingnet

Als voorbereiding op het nieuwe Knooppunt Joure voert Gasunie werkzaamheden uit aan het gasleidingnet.

Lees meer

20 augustus 2014

Start tweede fase verleggen waterleiding

Deze week begint Vitens met de tweede fase van het verleggen van waterleidingen.

Lees meer

16 juli 2014

Reconstructie Knooppunt Joure kan door

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit

Lees meer